Quá Trình Hình Thành Chức Năng Thành Tựu Đạt Được Giới Thiệu Chung Nhà Máy Sản Xuất
Trụ Trang Trí Trụ Chiếu Sáng Công Cộng Trụ Điện Lực Trụ Cao Các Loại Đèn Các Loại Cần Đèn
Cho Thuê Văn Phòng Các Loại Hình Giải Trí
Các Dự Án Đã Thực Hiện Dự Án Cao Ốc Lữ Gia
Điều Lệ Công Ty Báo Cáo Thường Niên Quy Chế Quản Trị Công Ty Báo Cáo Tài Chính Đại Hội Cổ Đông Tin Tức Chứng Khoán
Tư Vấn Xây Dựng Tư Vấn Đèn Chiếu Sáng Tư Vấn Trụ Điện Lực Đơn Thân Tư Vấn Hệ Thống Chiếu Sáng Gửi Yêu Cầu Tư Vấn
Tin Chuyên Ngành Tin Hoạt Động Tin Khác
Quan Hệ Cổ Đông

THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Số: 07/ NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – ĐIỆN LỮ GIA
-  Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia ban hành ngày 19 tháng 04  năm 2008.
-  Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí – Điện Lữ Gia ngày 21 tháng 09 năm 2011.

Xem chi tiết tại đây

CÁC TIN KHÁC
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ 1 NĂM 2011
- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA
- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 NGÀY 26/03/2011
- THƯ MỜI HỌP HỌI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011
- TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2011
- TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2010
- TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010
- BÁO CÁO KQHĐKD NĂM 2010 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011
[Trở về]
Dịch vụ
Các Loại Hình Giải Trí

Bạn không cần phải đi đâu xa để có thể nhâm nhi lý cà phê, tán gẫu cùng bạn bè trong những lúc căng thẳng hay rảnh rỗi. Vì nơi đây có đến 2 vị trí lý tưởng để cho bạn chọn lựa. Một khu cà phê giải khát bán lộ thiên tại tầng 6 cho bạn 1 tầm nhìn đẹp cùng 1 không gian tương đối yên tĩnh, nơi đây cũng là nơi kết hợp cơm trưa cho các bạn.

  Xem tiếp
Cho Thuê Văn Phòng
Với tổng diện tích trên 4000m2. Khối văn phòng được phân chia thành nhiều không gian khách nhau để tạo ra nhiều sự lựa chọn cho việc thuê một văn phòng làm việc tại nơi đây. Đồng thời bên trong khối văn phòng, chúng tôi còn tổ chức 3 phòng họp, trong đó có 1 phòng họp lớn có sức chứa 120 chổ để đáp ứng việc tổ chức hội họp cho cả khối văn phòng....   Xem tiếp
Tin tức & sự kiện
Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2014
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông 2014
Tài liệu đại hội cổ đông 2014
QUI CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty...
TÀI LIỆU ĐHCĐ BÃT THƯỜNG NĂM 2014
Xem chi tiết vui lòng Click tại đây ...
TP HCM: Thắp Sáng Xã Đảo Thạnh An
Đây là hệ thống chiếu sáng công cộng đầu tiên...
Báo Cáo Hoạt Động Của BKS 2012
Xem nội dung chi tiết tại đây...
Chương Trình Đại Hội Cổ Đông 2013
Xem nội dung chi tiết tại đây...
Mẫu Lý Lịch Trích Ngang
Xem nội dung chi tiết tại đây...
Tờ Trình Thông Qua Đại Hội 2013
Xem nội dung chi tiết tại đây...
Quy Chế Đề Cử, Ứng Cử HĐQT, BKS
Xem nội dung chi tiết tại đây...
Thông Báo Đề Cử, Ứng Cử HĐQT, BKS
Xem nội dung chi tiết tại đây...
Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT 2012
Xem nội dung chi tiết tại đây...
Báo Cáo Kết Quả 2012 Và Kế Hoạch 2013
Xem nội dung chi tiết tại đây...
Báo Cáo Tài Chính Đã Kiểm Toán 2012
Xem nội dung chi tiết tại đây...
Báo Cáo Tài Chính 2011 - Đã Kiểm Toán
...
Tờ Trình Về Việc Đề Nghị Hủy Niêm Yết Cổ Phiếu LGC
Xem chi tiết Tại đây...
Tờ Trình Về Việc Thông Qua Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc
Xem chi tiết Tại đây...
Tờ Trình Về Việc Điều Chỉnh Bổ Sung Điều Lệ Công Ty
Xem chi tiết Tại đây...
Tờ Trình Về Kế Hoạch Chọn Công Ty Kiểm Toán Độc Lập 2012
Xem chi tiết Tại đây...
Tờ Trình Về Kế Hoạch Phân Phối Lợi Nhuận Năm 2012
Xem chi tiết Tại đây...
Tờ Trình Về Phương Án Phân Phối Lợi Nhuận Năm 2011
Xem chi tiết Tại đây...
Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2011
Xem chi tiết Tại đây...
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí-Điện Lữ Gia Nhận Chứng Chỉ ISO 9001:2000
Với sự phát triển ngày một lớn mạnh, Công Ty Cổ...
Thông tin tuyển dụng

  1. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Hiện đã có: 42527292 người truy cập
Copyright 2009 ® by LUGIACO. All rights reserved
Designed & developed by EMSVN